Det tillfälligas politik – uppehållstillstånd

Det är i skarpa lägen som sanna ansikten blottas. I fredags blev det klart att regeringen går borgerligheten till mötes med att göra treåriga tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) till norm i asylärenden. Lagstiftningen ska harmoniseras med övriga EU-rätten sades det. Det har vi hört på andra politikområden. Det finns förvisso några positiva inslag i överenskommelsen. Exempelvis ska Sverige ta emot 5000 kvotflyktingar. Tidigare har Sverige tagit emot ca 1500- 1900 flyktingar på kvot. Asylsökande ska kunna få svenskundervisning redan från ankomsten samt att barnfamiljer och ensamkommande ska undantas från överenskommelsen. Fast det är enskilda positiva delar som parfymerar något större och riktigt illaluktande. Att införa TUT går emot allt vad vi vet om integration från forskning även utifrån internationella jämförelser. Det är inte konstigt att media inte kunnat hitta forskare som uttalat sig för TUT. Det handlar alltså om ideologisk signalpolitik helt utan stöd i fakta eller vetenskap.