Boulevard Solitude Det Kongelige Teater, Köpenhamn

Sine Bundgaard och Gert Henning-Jensen

Boulevard Solitude Det Kongelige Teater, Köpenhamn

Boulevard Solitude är Hans Werner Henzes första opera, skriven av en tjugofemårig tonsättare 1951 och uruppförd året därpå i Hannover. Den väckte omedelbart uppseende, eftersom detta så uppenbart var ett verk av en rikt begåvad tonsättare, men den skapade också förfäran inom tongivande konservativa kretsar. Henze beskylldes för att ”ha förrått den tyska kulturen” – oklart hur.

Handlingen i Boulevard Solitude är välbekant, historien om den lättfärdiga Manons undergång och fall, tidigare operabehandlad av Massenet och Puccini.

Läs mer i Tidskriften OPERA nr 5