Om erfarenheten av litterär sanning (II)

Av Ulf Eriksson
Utifrån sin antika position någonstans mellan sanning och myt utvecklade litteraturen sin egen sanning som en fluktuation eller ett oscillerande mellan å ena sidan i förväg etablerade fakta och sakförhållanden, och å den andra sådana visioner och abstrakta begrepp som endast framträder, med den spanske författaren Javier Marías ord, ”medan…