BiS-salong i Lund! Ett samtal om biblioteksrummet och dess betydelse för lokalsamhället, stadsmiljön och demokratin

Hur ser dagens folkbiblioteksrum ut? När och hur är det öppet och hur samsas läsfrämjande och utbildningsinriktade verksamheter med andra kulturella aktiviteter på våra folkbibliotek? Vad innebär utvecklingen mot fler meröppna eller personallösa bibliotek för biblioteket som en demokratisk institution eller ett rum för demokrati, och för bibliotekets potential i relation till lokalsamhället och till övergripande samhälleliga strukturer och processer, till exempel gentrifiering och migration?

I samband med Bibliotek i Samhälles årsmöte den 12 mars bjuder föreningen in till salong! BiS har bjudit in två skribenter från senaste numret av tidskriften bis, Jennie Gustafsson och Lisa Engström, för ett samtal om biblioteksrummet och dess betydelse för lokalsamhället, stadsmiljön och demokratin.

Salongen äger rum på Hemgården i Lund, Kiliansgatan 11, klockan 13–14:30.

Samtalet modereras av Martin Persson, BiS, och mynnar ut i en gemensam diskussion.

Medverkande

Lisa Engström
Lisa Engström har i sin masteruppsats, Bara mera öppet? Hur meröppet förändrar biblioteket som social praktik – en användarstudie (2015), studerat meröppna bibliotek i Skåne och hur folkbiblioteket och bilden av folkbiblioteket påverkas av meröppet-utvecklingen. Lisa är nybliven doktorand på Det Informationsvidenskabelige Akademi, Köpenhamns universitet, där hon fortsätter undersöka meröppna bibliotek i ett avhandlingsprojekt. Lisa har även arbetat som bibliotekarie på det meröppna biblioteket i Klostergården, Lund.
Jennie Gustafsson
Jennie Gustafssons masteruppsats heter Kittel, hjärta eller nav: en kritisk diskursanalys av ett folkbiblioteks stadsdelsutvecklingsuppdrag (2015) och är en studie av IdéA, en mötesplats i stadsdelen Drottninghög, Helsingborg. Utifrån intervjuer med anställda och styrdokument analyserar Jennie folkbibliotekets roll i stadsutvecklingen och synliggör de språkliga processer som legitimerar och tolkar bibliotekets uppdrag. Jennie arbetar som bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek.
Martin Persson
Martin Persson är aktiv inom BiS och en av redaktörerna för tidskriften bis. Han arbetar på Universitetsbiblioteket i Lund, men börjar i april som doktorand, också på Det Informationsvidenskabelige Akademi. Hans avhandlingsprojekt handlar om fildelning av forskningspublikationer.