Frivillig ensamstående förälder

I april i år får ensamstående i Sverige laglig rätt till assisterad befruktning. Journalisten och författaren Josefin Olevik diskuterar i boken Den befriade familjen, utifrån egna erfarenheter, hur det är att få barn genom assisterad befruktning som ensamstående. Hon tar även upp omgivningens reaktioner och de kritiska röster som menar att barn har rätt till två föräldrar.