Per Beskow har avlidit

Dr Per BeskowPer Beskow avled i dag på förmiddagen i en ålder av 89 år. Han ingick under många år i Signums redaktionskommitté. Att han var en flitig skribent märks när man går in i artikelarkivet (denna länk).

I sin bok Möten och minnen berättar Per om ungdoms- och studieåren och den kontakt han fick med den katolska kyrkan som han också upptogs i (läs mer via denna länk)

Pers specialområde var patristik med stor kompetens om kyrkofädernas skrifter. Eftersom han var en oerhört bildad människa täckte han även många andra områden. Han var lärare i religionskunskap under många år. Två av hans mest kända egna böcker är Trons vägar – Om religion och livsfrågor för klasslärare och andra vetgiriga och Fynd och fusk – Falsarier och mystifikationer omkring Jesus. Per ligger bakom ett stort antal översättningar, till exempel De första jesuiterna av John O’Malley. Den sista texten han skrev var inledningen till Irenaeus av Lyon, Mot heresierna, som Olof Andrén har översatt till svenska.

Nämnas kan också att han under drygt 30 års tid medverkade till många titlar i förlaget Artos bokutgivning. Som ett tack och hedersbetygelse instiftade detta förlag Per Beskows pris (läs mer här)

Hans bortgång innebär en stor förlust inte minst för dem som hade daglig, alltid uppmuntrande, kontakt med honom.

Requiescat in pace,

Red. 2016-03-03