Svår tillvaro för hbtq-personer i Uganda

Ugandas president hade undertecknat en lag där homosexualitet skulle straffas med livstids fängelse. Den blev sedan ogiltigförklarad men homosexualitet är strikt förbjudet. Text & bild: Izabella Rosengren | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr […]