Fort och fel – Sjukskrivningstalen gav politikerna panik

Stressforskaren Töres Theorell visste att dubbla utförsäkringar skapar lidande och ohälsa. Han berättade det för politikerna men de valde att inte lyssna. Text & bild: Anna Fredriksson | Prenumerera | Artikel i […]