Glimtar av lycka

Christina Lapins har varit symptomfri från sin bipolära sjukdom i två och ett halvt år. Nu lever hon ett lugnt och stillsamt liv. Anpassar varje dag efter hur hon mår. Text: Jan-[…]