Tårgas och gummikulor mot psykiatrins patienter

Personal och patienter på El Borda, ett av Latinamerikas mest kända psyki­atriska sjukhus känner sig ständigt hotade. Byggnader där patienterna med stöd av volontärer utövar kulturell verksamhet […]