Rikta blicken mot Skåne

Nyligen publicerade SCB sin partisympatiundersökning. Sverigedemokraternas fortsatt starka stöd i opinionen befäster partiets vågmästarroll och spekulationer om framtida regeringskonstellationer efter valet 2018 lär fortsätta. Men för att förstå Sverigedemokraternas chanser till ökat politiskt inflytande och framtida maktpositioner bör blicken lämna huvudstaden och snarare fästas på vad som sker ute i landets kommuner i detta nu. Inte minst nere i söder.