Barn känner sig maktlösa

62 procent av de ungdomar som deltagit i Maskrosbarns studie tycker inte att socialtjänsten lyssnar på dem när de planerar insatser för dem. Text: Sandra Patel Seropian | Prenumerera | Debatt i SocialPolitik nr […]