Finsk nazistorganisation kan förbjudas

Inom en snar framtid kommer det att prövas i domstol om den finska grenen av nazistiska Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas. Det är den finska polisstyrelsen som driver ärendet. Men alla är inte överens om att ett förbud är rätt väg att gå. Kritiker menar att det riskerar att leda till att delar av organisationen radikaliseras och går under jord.