Göteborgs filmfestival: Starka dokumentärer i migrationens spår

Det är logiskt att de filmmässiga erfarenheterna i dagens Europa bottnar i frågor om språk och integration.
Inlägget Göteborgs filmfestival: Starka dokumentärer i migrationens spår dök fö[…]