Den sensovjetiska sociala mobiliseringen: neformaly-rörelsen under perestrojkan

Den sensovjetiska sociala mobiliseringen karakteriserades av omfattande gräsrotsorganisering av grupper med olika ideologiska inriktningar och politiska preferenser. En av de mest inflytelserika miljöerna var den informella rörelsen, eller neformaly-rörelsen, som bestod av sociala och politiska grupper (med allt från demokrater till anarkister, monarkister till socialdemokrater) som samarbetade med varandra inom ett brett spektrum av initiativ inom utbildning, kultur, miljöskydd, idrott etc. De distanserade sig både från staten och andra officiella sammanhang, och från de nya ”demokratiska ledarna” som kom från de gamla partieliterna. De skapade horisontella organisationsprocesser och syftade till att mätta de existerande politiska strukturerna med ett nytt demokratiskt innehåll. Aleksandr Šubins artikel beskriver hur den informella rörelsen etablerades som en drivande kraft för utvecklingen av politisk pluralism och lade grunden för det civila samhället i Ryssland.

Publiceringshistorik: Originalpublicering.

(Publicerad 8 februari 2017)

Förslag på källangivelse: Šubin, Aleksandr V. (2017) ”Den sensovjetiska sociala mobiliseringen: neformaly-rörelsen under perestrojkan”, i Från perestrojka till Bolotnaja. Utvecklingen av ett ryskt civilsamhälle, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 7, s. 27–55. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.7.1