Några tankar om fysiken efter läsning av Penrose

av ERIK ÅKERLUND Efter långläsning av den brittiske fysikern och matematikern Roger Penroses bok The Road to Reality. A Complete Guide to the Laws of the Universe från 2004 framstår tre […]