Rapport från Seriefrämjandets årsmöte 2017: Thomas Karlsson ny ordförande

Den 29 april hölls Seriefrämjandets årsmöte 2017 på Seriegalleriet i Stockholm. Stora delar av styrelsen byttes ut med en jämnare könsfördelning och större geografisk spridning som följd. […]