Newman i Almedalen 2017: Behövs gemensamma värderingar för en lyckad integration?

Traditionellt sett har integration handlat om att få ut folk på arbetsmarknaden. Men under de senaste åren har debattens fokus skiftat till att handla om värderingar. Behövs det gemensamma värderingar för […]