Newman på Almedalen 2017 – Kan religion och tro leda till bildningsförakt?

Det finns en utpräglad uppfattning om att det existerar ett spänningsförhållande mellan religion och vetenskap och att religion kan leda till bildningsförakt och olika former av fundamentalism. Detta ämne behandlades  […]