Påven och patriarken vill ge ett hållbart svar på klimatförändringen

Påven Franciskus och den ekumeniske patriarken Bartholomaios fördömer i ett gemensamt miljöbudskap profithunger och ohämmat utnyttjande av naturresurserna, och de uppmanar till en ny livsstil. Till de ansvariga i samhä[…]