Hur skapa tryggare miljö för judar i Sverige?

av FREDRIK HEIDING Hur kan en tryggare miljö åstadkommas för judar i Sverige? Lördagens attack mot synagogan i Göteborg [se mer här] är tyvärr bara ett av flera exempel på […]