Interreligiös panel samtalar om kvinnors strävan efter jämlikhet

De tre stora abrahamitiska religionerna har förhållandevis mycket gemensamt, vilket flera decenniers interreligiös dialog kunnat bekräfta och framhålla. Ett av de mindre trevliga gemensamma dragen är teologiskt sanktionerad (inte nö[…]