Seriearkeologi: Spider-Man: Stern-åren

När 80-talet inleddes så hade Spider-Man-serierna gått på halvfart i nästan ett decennium. Flera namnkunniga författare hade gjort försök att få fart på dem, men misslyckats. […]