Vad tänker katolska kvinnor egentligen?

av MAGDALENA DAHLBORG I oktober 2013 trycktes ett nummer av tidskriften America helt och hållet skrivet och redigerat av kvinnor. I samband med detta lovade tidskriften att redaktionellt prioritera kvinnors deltagande i kyrkans liv. &[…]