Helighet inom räckhåll för alla i vardagen

av FREDRIK HEIDING Påven Franciskus skrivelse Gaudete et exsultate har nu blivit offentliggjord. Gaudete et exsultate (”Gläd er och jubla”) med underrubriken ”om kallelsen till helighet i vår samtid&[…]