Påvens nya skrivelse: Att vara kristen i det 21:a århundradet

av BERND HAGENKORD Den som tycker att mycket verkar välbekant vid läsningen av den nya påvliga skrivelsen Gaudete et exsultate, har nog lyssnat mycket på eller läst mycket av påven […]