Besked om ”Marx 200 år”

Clarté kommer att genomföra ”Marx 200 år” i början av juni. Vi återkommer med besked om datum och plats.

Clarté har den 2 maj kontaktats av en verksamhetschef på ABF Stockholm, som meddelat att det inställda mötet beror på en miss i kommunikationen. Till skillnad från den tidigare kontakten med enhetschefen betonar verksamhetschefen att det inte handlat om innehållet i evenemanget (Marx och revolution) utan om Clartés samverkan med en för ABF okänd organisation (Arbetarbildning).

ABF beklagar att man inte efterfrågat mer information innan beslut fattades, att man har förtroende för Clarté och vill att förbundet ska fortsätta att genomföra samtal i ABF-huset. Clarté, som har haft ett gott samarbete med ABF genom åren, vill också fortsätta det.

Clarté kommer att fortsätta diskutera och undersöka hur de senaste årens högerförskjutning av den politiska debatten, hopklumpandet av vitt skilda tankevärldar som ”extremism”,  tillsammans med ökade hot och påtryckningar från nyhöger- och nazist-grupper har påverkat förutsättningarna för det bredare samhällssamtalet.