Seriearkeologi: DCU 80 år del 4 – Teen Titans tar täten

Den stagnation som präglade DC under sextiotalet utvecklades under sjuttiotalet till en regelrätt tillbakagång. 1978 närmade de sig ruinens brant och man insåg att något måste göras. […]