Newman i Almedalen 2018: Behövs teologi för att #metoo ska få betydelse?

av FREDRIK HEIDING En aspekt som panelen tog upp är en ambivalens eller motsägelse i vår samtids syn på sexualitet, en inkonsekvens som också försvårar bearbetningen av sexuella övergrepp. Å ena sidan ä[…]