Då fanns tid att lyssna

I januari i år var det 48 år sedan jag hade kontakt med familjen. Då ringde dottern som jag omhändertagit, och ville tacka. Text: Gun-Lis Angsell | Illustration: Johanna Gustafsson | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik […]