Kvinnodagen-special: Aborträtten i Europa

Det kan verka som att aborträtten i Sverige är ohotad, men
vi har två partier som är mer eller mindre emot abort. Sverigedemokraterna föreslår
att barnmorskestudenter ska slippa lektioner om abort, de föreslår sänkt
abortgräns och de vill införa samvetsfrihet, eller rättare sagt vårdvägran. Sverigedemokraterna
har ett av de partier som är med i reportaget som förebild – Ungerns nationalistiska
parti Fidesz. Där ses jämställdhet, kvinnors rättigheter och abort som ett hot mot
nationen. Även Kristdemokraterna, som har duckat och vacklat i frågan om abort,
har signalerat att de vill se över abortlagstiftningen och införa
samvetsfrihet.

Under 2017 uppmärksammades det så kallade ”barnmorskemålet” i Sverige. En kvinna stämde region Jönköping för att de inte anställt henne som barnmorska och inte gett henne rätt att vägra vissa moment. Hon ville inte behöva skriva ut mediciner som leder till abort, sätta in kopparspiral eller lämna ut dagen efter-piller. Ett liknande fall togs upp i Sörmland, där en kvinna stämde landstinget för att ha nekats anställning då hon inte ville utföra aborter.

När kvinnan som stämde region Jönköping förlorade i Tingsrätten och Arbetsdomstolen, togs fallet vidare till Europadomstolen. Att fallet skulle tas upp i Europadomstolen var kvinnans och kvinnans advokaters mål från början. Det är en strategi som kommer från kristna konservativa i USA och nu har börjat användas i Sverige. Syftet är att genom rättsfall tvinga på länder rätten till samvetsfrihet och därmed göra det svårare att göra abort.

Även om aborträtten i Sverige inte verkar hotad just nu, har
den konservativa och högerextrema rörelsen växt sig starkare i resten av Europa.
De vill stänga gränser, förvägra hbtq-personer sina rättigheter och begränsa
aborträtten eller gå så långt som att förbjuda abort. Och det går snabbt när de
väl kommer till makten.

I Rumänien, där sexuell och reproduktiv hälsovård och utbildning är näst intill obefintlig växer konceptet ”kristen vård”. Det är en rörelse som riktar sig till vårdpersonal och propagerar mot bland annat abort. Ungerns nationalistiska regering vill att kvinnor ska föda fler barn för fosterlandet och angriper mänskliga rättigheter på flera fronter. I Polen, som hade fri abort under 60- och 70-talet, hotas den numera snäva aborträtten av ännu fler begränsningar gång på gång.

Samtidigt har Irland, ett av Europas mest konservativa
länder, röstat för att avskaffa en skrivning i konstitutionen som jämställde den
gravidas och fostrets ”rätt till liv”. Det gjorde att parlamentet kunde anta en
ny lag som ger rätt till abort upp till tolfte graviditetsveckan. Abort blir
också tillåtet efter vecka tolv om den gravidas liv eller hälsa är i fara eller
om fostrets liv eller hälsa är gravt hotad.

Ger de östeuropeiska länderna oss en glimt av aborträttens framtid i resten av Europa eller är Irlands framsteg ett tecken på att det finns hopp för aborträtten?

På måndag den 4 mars kommer Bang att publicera den första
delen i serien om kvinnors rättigheter och aborträtten i Europa. Den andra
delen kommer publiceras på Internationella kvinnodagen, den 8 mars.