”Den synodala vägen” – symptom eller utväg?

av HEINZ WERNER WESSLER – Utvecklingen i den katolska kyrkan i Tyskland. Det råder inget tvivel: folkkyrkorna i Tyskland befinner sig i djup kris. Från båda de stora kyrkorna flyr gudstjä[…]