ATR informerar om corona

Till ATRs medlemmar

Medmänsklighet är extra viktig i en tid som denna. ATR tar ansvar och vill göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning av coronaviruset covid-19.  

Alla föreningar är skyldiga att göra egna riskbedömningar och analyser kring sin egen verksamhet. ATR uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Tänk på att det bland våra medlemmar finns personer som tillhör riskgrupper och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, det finns därför anledning att vara restriktiv med alla slags fysiska möten. Många föreningar och distrikt har redan vidtagit åtgärder för att, med omtanke om varandra, försöka bidra till att begränsa spridningen. 

Nedan följer några generella råd som kan vara till hjälp i er verksamhet. 

Repetitioner och föreningsträffar: Visa hänsyn vid sammankomster i föreningen. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa uppdateras varje dag, löpande. 

Gör en riskbedömning före föreställningar, repetitioner, föreningsträffar, årsmöten etc. Evenemang med fler än 500 deltagare måste ställas in enligt regeringsbeslut, men för mindre evenemang kan en riskbedömning göras. Ta hjälp av Folkhälsomyndighetens stöd för arrangörer 

Folkhälsomyndighetens stöd kan med fördel användas även vid riskbedömning av arbetsmiljön. Observera att deltagare enligt polismyndighetens definition är besökare, dvs. arrangörens egen personal och anlitade artister ska inte medräknas. 

Årsmöten: Flera föreningar och distrikt har haft årsmöte medan andra avser att hålla årsmöten de närmaste veckorna och från ATR vill vi framhålla att det under rådande omständigheter är möjligt att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett avsteg från stadgarna. 

Kontrakt: Riskbedömningen måste göras av var och en som är arrangör, utifrån de riktlinjer som finns. Behöver ni flytta fram spelperioden, ställa in föreställningar, eller har frågor kring kontrakt? Kontakta Anders Stark anders@atr.nu 

Biljetter: Generellt återköps inte biljetter vid inställd eller uppskjuten föreställning. Om biljettköparen inte ges sådan rätt enligt era egna villkor finns det ingen skyldighet att återbetala biljettpriset, även om orsaken är ett hinder som ni inte har kontroll över, till exempel ett regeringsbeslut. Det är upp till varje organisation/arrangör att besluta om sålda biljetter ska återköpas.  

Anställda: för er som har anställda i föreningen staten står för hela sjuklönen april och maj 2020. Regeringen föreslår att staten ska över sjuklöneansvaret från arbetsgivarna under de första 14 dagarna i en sjukperiod under aprilmaj 2020. Hur detta praktiskt ska administreras har ännu inte presenterats. Information kommer att finnas via Försäkringskassan 

ATR-festivalen: ATR kommer inom den närmaste tiden att ta beslut gällande festival och kongress. 

Förbundet agerar inom ramen för vårt medlemskap i AX och Ideell Kulturallians gällande villkoren för den ideella verksamheten som ATR och alla föreningar bedriver. Vi inom den frivilliga kultursektorn behöver stöd och hjälp i en svår situation. Detta arbete kommer fortsätta för att väcka gehör för amatörkulturens situation. 

Har du frågor? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på kansliet. 

Telefon: 021-470 41 60 (vxl) info@atr.nu