Valstatistik i bruk. Socialdemokratin, väljarna och den osäkra demokratin 1912–1929

Redan långt före opinionsundersökningar och samhällsvetenskaplig valforskning fanns en annan politiskt användbar kvantitativ kunskap om väljare: officiell valstatistik. När rösträtten och därmed elektoratet snabbt utvidgades i början på 1900-talet väckte denna kunskap påtagligt intresse. Petter Tistedts artikel utforskar hur tre ledande svenska socialdemokrater – Rickard Sandler, Gustav Möller samt Per Albin Hansson – gjorde bruk av valstatistik under partiets och den svenska demokratins genombrottstid. Studien visar hur denna kunskapsform inte tänktes tillhandahålla en redan färdig, politiskt neutral blick på valmanskåren. I stället behandlades den som ett ofullkomligt redskap som kunde omarbetas, kritiseras och bilda utgångspunkt för ny kunskap – eller avfärdas. Som sådan drogs den in i centrala diskussioner om socialdemokratins representativa anspråk och dess långsiktiga strategier för parlamentariskt maktövertagande.

Publiceringshistorik: Originalpublicering.

(Publicerad 16 juni 2020)

Förslag på källangivelse: Tistedt, Petter (2020) ”Valstatistik i bruk. Socialdemokratin, väljarna och den osäkra demokratin 1912–1929”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 12, s. 61–93. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.12.2