Det finns en jämlikhetsaspekt i det digitala biblioteksanvändandet som vi inte får ignorera

En dansk undersökning visar att den sociala ojämlikheten fått större genomslag i biblioteksanvändandet under covid-19. Läs mer →