Demokrati & scenkonst

Välkommen på kurshelg!

Hur kan amatörteatern bli en arena där vi kan formulera dess styrkor och möjligheter för att möta de hot som finns mot demokratin?

Programpunkter: Under denna kurshelg kommer vi belysa frågor som ”Hur försvarar vi demokratin, Hur arbetar vi demokratiskt i vår förening vid tex pjäsval; rollbesättning etc”. Vi får ta del av Folktea- terns projekt Drömmar och Demokrati. Vi kommer att ha workshop med Lena Stefansson, STDH om hur man skapar med rörelse samt med Fredrik Lundkvist på 4:e Teatern om hur man jobbar med Devicing.

Plats: Någonstans i Gävle!

Datum: Fredag den 4 december ca kl 19.00 till söndag den 6 december ca kl 14.00 2020.

Målgrupp:
Ledare inom amatörkulturell scenkonst.

Deltagaravgift: 1.500 kr för icke medlemmar och 1000 kr medlemmar i ATR. Fika och mat ingår.

Anmälan: Senast den 18 oktober 2020 och du anmäler dig här! OBS! Begränsat antal deltagare.

Här hittar du inbjudan!

 

Rörelsen först
Workshop i hur man kan arbeta rörelsebaserat med tema och idé

Välkommen till en workshop i rörelsebaserat skapande.
Utifrån övningar kommer vi att skapa rörelsemässiga scener och situationer.

Vi kommer att undersöka hur man kan gå tillväga om man t ex vill gestalta demokratifrågor fysiskt på scenen. Även hur man kan arbeta rörelsemässigt med idéer och berättelser

Vi kommer också att se vilka teman som blir synliga i de fysiska övningar vi gör och hur man utvecklar dessa vidare.

Vi kommer att smaka på några grundprinciper för rörelse som rum, rytm och tempo. Dessa begrepp kommer hjälpa oss att få det sceniska arbetet att bli rikt och mångfacetterat.

Den rörelse vi arbetar med utgår från oss själva och den egna kreativiteten. Helgens tema, demokrati, kommer att synas i ett möjligt sceniskt språk. Vardagens rörelser blir förhöjda. Välkommen!

Lena Stefenson är utbildad mimskådespelare, regissör och lektor i mimgestaltning på SKH, Stock- holms Konstnärliga Högskola. Hon har mer än trettio professionella uppsättningar bakom sig, många på Teater Tre som hon är en av grundarna av. Hon har också arbetat på teatrar som Dalateatern, Byteatern Kalmar länsteater, Regionteatern Blekinge & Kronoberg, och Marionetteatern på Stockholms Stadsteater. Sedan mer än tio år undervisar hon på SKH där hon leder utbildningen i mimskådespeleri. Hon är författare till boken Rörelsen först – om regi för rörelsebaserad scenkonst, se länk:

https://www.uniarts.se/folk/medarbetare/lena-stefenson http://uniarts.shop.textalk.se/bocker/rorelsen-forst

 

 

Ingefära och demokrati

Den här workshopen erbjuder en introduktion till begreppet devicing, dess bakgrund samt i att praktiskt arbeta med devicing-metoder. Vi kommer ett lägga fokus på att hitta ett associativt tanke- sätt, kollektiva arbetsmetoder i grupp och att dekonstruera givna regler för skapande för att på så sätt nå en sammansvetsad och kreativ gruppdynamik.

-Vi arbetar med överskott på material utifrån ett tema, bok, artikel, en dröm, en tanke, en färg eller ett klädesplagg eller alla samtidigt men utan att värdera materialet. En monolog har lika mycket värde som en peruk eller en stol, ett scenrum är lika ”bra” som en toalett.
-Vi genererar idéer, material innehåll. Vad är en idé? Hur liten/stor måste den vara för satt räknas?
-Vi undersöker ”regler”/scores, deras konstruktion och funktion. Vi konstruerar regler, vi rensar, vi väljer och ordnar.
-Vi arbetar med förmågan att undvika att fråga oss själva vad det material/idéer vi arbetar med bety- der. Målet bör snarare vara lära sig se var material/idéer skapar spänningar mellan sig och hur de kan skapa en summa som är större än delarna.

Workshopen är ett urval av de tankar, metoder och arbetssätt Fredrik Lundqvist arbetar med i pro- duktion av scenkonst på 4:e teatern i Västerås dit han tagit med sig en idévärld och metoder från sina år av arbete med improviserad scenkonst, med Suzanne Osten, och med de ultra-teatrala, maxima- listiska, genreblandande uttrycken han började utforska på Unga Tur.

Fredrik Lundkvist är teaterchef, regissör och konstnärlig ledare på 4:e teatern i Västerås där han bland annat har regisserat föreställningarna Ågust och hans vänner, Alla mot alla, Hemska akademien och Det farligaste som finns. Han gick ut Skådespelarprogrammet på Stockholms Dramatiska Högskola 2011 och har en bakgrund som skådespelare på både teater, TV och film. Han har även arbetat som pedagog i grundskola, gymnasium samt på högskolenivå.

”Som regissör är jag enormt intresserad av kollektivt idéskapande. Generellt tycker jag alltid att tio idéer är intressantare än en, som utgångspunkt, och mycket av mitt regimässiga konstnärskap har handlat om att utarbeta en metod för kollektiva konstnärliga processer, både i arbetet kring en skriven pjäs och också i mer devisingbetonade kontexter. I runda slängar har jag ett 30-tal produktioner bakom mig som regissör…”

 

Demokrati i praktiken!

Under 2018 genomförde Folkteatern Gävleborg projektet Drömmar och Demokrati, en turnerande festival av samtal, konst- och teaterhändelser som anpassade sig efter sin plats. Ambitionen var att tillsammans med publiken närmare möta, diskutera och fantisera kring demokratins och drömmar- nas gränser och gränslöshet. Med avstamp i detta projekt förs ett samtal kring olika ingångar i att arbeta med demokrati genom konst och kultur samt hur publiken kan involveras mera.

Hur jobbar vi demokratiskt i våra teatergrupper?

Folkteatern Gävleborg finns med som bollplank under ett pass då vi diskuterar demokrati i den konstnärliga processen som varje teatergrupp går igenom vid varje projekt. Hur väljer vi gemensamt material att arbeta med? Hur ser vi till att alla kommer till tals under hela processen? Vilka hinder kan en demokratisk konstnärlig process stöta på, och vad har vi för verktyg att möta upp med?

Och mycket mer! Välkommen!