Möten mot missbruk

LifeRing är en självhjälpsverksamhet för att ge varandra stöd på vägen till ett liv utan droger. Metoden är ny i Sverige men växer stadigt. Anne Skånér och […]