Italienska uppdateringar av Fader vår och Gloria

av ANDERS EKENBERG Italienska biskopskonferensen har nyligen beslutat om en ny översättning av mässans texter till italienska. I den återges två välkända texter, Fader vår och lovprisningen Gloria, annorlunda än […]